10. april 2013
20:00

På Herr Nilsen
Inngang kr 150,-.

Petter Wettre – saksofon
Jonas Westergaard (DK) – bass
Anders Mogensen (DK) – trommer