6. mars 2013
20:00

På Herr Nilsen
Inngang kr 150,-.

Audun Automat er eit prosjekt som tek utgangspunkt i den europeiskeavantgardejazzen frå 60- og 70-talet. Vi prøvar å kople denne inspirasjonen opp mot nye utrykk frå notida sin jazz ogpopulærmusikk. Fokuset er på balansegangen mellom det komponerte og det improviserte, det stygge og det vakre, det kollektive og detsolistiske, kaos og orden.

Lyd og meir info: www.audunellingsen.com

www.facebook.com

Jørgen Mathisen – saksofon
Erlend Slettevoll – tangenter
Audun Ellingsen – bass
Henning Carlsen – trommer + elektronikk