15. juni 2019
16:00

På Herr Nilsen. Inngang kr 220,-/ 110,- for musiker/student
Dørsalg – kort/kontant

Med kryssende spor fra forskjellige musikalske bakgrunner presenterer de en ny vinkling innen jazz. De utforsker hverandres ideer for å bygge et landskap av lyd og nye historier oppstår gjennom samspill og glitrende komposisjoner. Oppløftende, lyrisk og lekfullt med en langsomt brennende intensitet.

Kjetil Jerve – piano
Jesper Bodilsen – bass
Anders Thorén – trommer