4. januar 2014
16:00

På Herr Nilsen
Inngang kr 150,-.

David Skinner – piano
Audun Ellingsen – kontrabass
Jarle Vespestad – trommer