9. januar 2016
16:00

På Herr Nilsen. Inngang kr 200,-.
Dørsalg – kort/kontant

 

Ole Henrik Giørtz – vokal og piano
Tore Brunborg – saksofon
Olaf Kamfjord – bass
Rune Arnesen – trommer