1. august 2015
21:00

På Herr Nilsen. Inngang kr 150,-.
Dørsalg NB! Kl 21:00

Magnus Bakken – saksofon
Roy Powell – keyboard
Frode Berg – bass
Anders Thorén – trommer