19. januar 2013
16:00

På Herr Nilsen
Inngang kr 150,-.

Fullt storbandtrøkk med 8 mann! Originalkomposisjoner og arrangementer av Erling Wicklund, pluss Maynard Ferguson og Lars Gullins 1950-talls repertoar – framført av en tysk-dansk-norsk musikermix på tvers av generasjoner og stilarter.

Eckhard Baur – trompet
André Kassen – sopran- og altsaksofon
Harald Bergersen – tenorsaksofon
Johan Bergli – barytonsaksofon
Michael Bloch – piano
Andreas Dreier – bass
Lars Erik Norum – trommer
Erling Wicklund – ventilbasun/komposisjoner/arrangement