2. april 2014
20:00

Herr Nilsen. Inngang kr 150,-.
Dørsalg

Trioen har eksistert siden midten av 90-tallet og har skapt sin egen musikalske signatur gjennom mange års arbeid. Repertoaret er komponert av Kolve & Dubé og kan karakteriseres som samtidsjazz med klare referanser til etnisk-, film-, folke- og samtidsmusikk. De har tidligere utgitt 3 plater og CD nr. 4 er under produksjon.

Ivar Kolve – vibrafon og marimba
Sebastién Dubé – bass
Stein Inge Brækhus – trommer