11. februar 2017
16:00

På Herr Nilsen. Inngang kr 200,-/ 100,- for musiker/student
Dørsalg – kort/kontant

Releasekonsert for albumet «with Aarhus Jazz Orchestra»

Live har fått sin musikk omarrangert for storband, hvor hennes litt skjeve og sarte lydlandskap møter den tradisjonsrike besetningen og skaper et nytt univers. Musikken er moderne, poppet, nordisk, jazzet og feminin. Hennes komposisjoner legger grunnlaget for felles improvisasjon og formidling, med skjeve taktarter og ungt friskt mot og talent for nyskaping.

Live har her utviklet storbandversjoner av mange av de beste komposisjonene sine. På plata får vi bl.a. høre noen av Jesper Riis sine arrangementer som opprinnelig ble skrevet for Danmark Radios Big Band.

Og her kommer altså albumet, som er resultatet! :)

På konserten opptrer hun med en sekstett norske musikere, og hele 2 blåsere som danner en litt forenklet blåserekke, og spiller noen herlige versjoner av musikken.

Live Foyn Friis – vokal
Simen Kiil Halvorsen – trompet
Nilas Granseth – trombone
David Aleksander Sjølie – gitar
Andreas Haga – bass
Øystein Vik – trommer