19. mars 2014
20:00

På Herr Nilsen
Inngang kr 150,-.

Morten Halle – saksofon
Gunnar Halle – trompet
(ikke i slekt)
Helge Lien – piano
Christian Meeas Svendsen – bass
Andreas M. Wildhagen – trommer