9. november 2013
20:00

På Herr Nilsen
Inngang kr 150,-.

SOHT bestående av Svein Olav Herstad piano, Magne Thormodsæter bass og Håkon Mjåset Johansen trommer er en av de viktigste trioene vi har i landet innenfor klassisk jazz. De har bidratt stort i utviklingen av en mer tydelig og klar form for “sound” og rytmikk i denne sjangeren.

Etter en lengre periode med utenlandsturnéer drar SOHT ut på Norgesturné i november 2013. Med seg i kofferten har trioen platen “Live In Cape Town” som er et opptak gjort av South African Broadcasting Corporation (SABC) på deres turné i 2010.

 

Svein Olav Herstad – piano
Magne Tormodsæther – bass
Håkon Mjåseth Johansen – trommer