25. februar 2012
16:00

På Herr Nilsen
Inngang kr 100,-Frode Nymo – altsaksofon
Ivar Antonsen – piano
Terje Gewelt – bass
Raciel Jimenez – trommer